Banner top Banner top

 

 

ABBOOkS là tên thương hiệu của CÔNG TY TNHH TM & DV VĂN HÓA GIÁO DỤC PHÍA NAM – hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm, bao gồm: liên kiết xuất bản, phát hành xuất bản phẩm, tư vấn bản thảo, in ấn, thiết kế các sản phẩm quảng cáo… Với mục tiêu xây dựng những “giá trị bền vững” - Chúng tôi hiểu rằng mọi sự nổ lực về chất lượng phục vụ của chúng tôi sẽ luôn góp phần vào những thành công trong tương lai cho khách hàng.